• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

6.1
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی تک نمونه ای”One Sample T Test” در spss

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی تک نمونه ای”One Sample T Test”در spss دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss در این فیلم آموزشی به بررسی آزمون میانگین نمونه‌ تکی خواهیم پرداخت بنابراین با یک نمونه از جامعه آماری سروکار خواهیم داشت. […]

1.1
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss

دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss در این فیلم اموزشی انواع مباحث فوق و انواع نمودارها و شاخص ها با ذکر مثال توضیح داده شده است در بررسی پرسشنامه‌های مرتبط با تحقیقات آماری، از معیاری به منظور سنجش اعتبار پاسخ‌های […]

12-8-23020 11-48-34
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی قسمت variable view و دستور compute در نرم افزار spss

دانلود فیلم آموزشی قسمت variable view و دستور compute در نرم افزار spss در این فیلم اموزشی به موارد فوق پرداخته شده که دانشجویان یا محققان می توانند توضیحات لازم را در قسمت های فوق مشاهده کنند همرا با ذکر مثال در نرم افزار spss قسمت  Variable Viewیا همان ویرایشگر نام ومشخصات دیگر متغیرها از ده […]

36
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی ورود داده ها به نرم افزار spss و value گذاری

دانلود فیلم آموزشی ورود داده ها به نرم افزار spss و value گذاری قبل از انجام هر بررسی یا تجزیه و تحلیل آماری، لازم است که داده ها را به شکل مناسبی وارد نرم افزار SPSS کرده و با مشاهده آن ها بر روی صفحه مانیتور، آن ها را از نظر صحت ورود چک کنیم […]

1332-7-2020 11-50-44
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی تعریف پایایی و روایی و نحوه جمع آوری داده ها و فرمول کوکران

دانلود فیلم آموزشی تعریف پایایی و روایی و نحوه جمع آوری داده ها و فرمول کوکران روایی به چه معناست؟ روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حد می ­تواند خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند. پایایی به چه معناست؟وقتی گفته می­ شود ابزار گردآوری داده ­ها باید […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت