بیشتر بخوانید

دانلود نرم افزار spss ورژن ۱۵

دانلود نرم افزار spss ورژن ۱۵       IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته ی آماری برای علوم اجتماعی می باشد. پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار توسط IBM در ۲۸ جولای ۲۰۰۹ […]

بیشتر بخوانید

دانلود نرم افزار spss ورژن ۱۸

دانلود نرم افزار spss ورژن ۱۸       IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته ی آماری برای علوم اجتماعی می باشد. پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار توسط IBM در ۲۸ جولای ۲۰۰۹ […]

بیشتر بخوانید

دانلود نرم افزار spss ورژن ۲۵

دانلود نرم افزار spss ورژن ۲۵       IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته ی آماری برای علوم اجتماعی می باشد. پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار توسط IBM در ۲۸ جولای […]

بیشتر بخوانید

دانلود نرم افزار spss ورژن ۲۴

دانلود نرم افزار spss ورژن ۲۴   IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته ی آماری برای علوم اجتماعی می باشد. پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار توسط IBM در ۲۸ جولای ۲۰۰۹ این نرم […]

بیشتر بخوانید

دانلود نرم افزار spss ورژن ۱۹

دانلود نرم افزار spss ورژن ۱۹    IBM SPSS Statistics نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود. SPSS مخفف عبارت Sciences Statistical Package for the Social به معنی بسته ی آماری برای علوم اجتماعی می باشد. پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار توسط IBM در ۲۸ جولای ۲۰۰۹ این […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت