بیشتر بخوانید

دانلود نرم افزار Supremo

دانلود نرم افزار Supremo   Supremo  نرم افزاری ساده و کاربردی در زمینه اتصال به دیگر رایانه ها می باشد. برنامه Supremo ابزار کامل و قدرتمندی برای دسترسی از راه دور و پشتیبانی از طریق اینترنت بوده که امکان کنترل از راه دور هر رایانه ای را بدون نیاز به تغییر تنظیمات دیوار آتشین یا […]

12-28-2020 22-28-58
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی مجذور کای اسکوئر یا خی دو-تک متغیره(Chi-Square) در spss

دانلود فیلم آموزشی مجذور کای اسکوئر یا خی دو-تک متغیره(Chi-Square) در spss با مشاهده این آموزش قادر خواهید بود    نحوه انجام و تفسیر این آزمون را به کمک نرم افزار spss یاد بگیرید این روش آماری را مطابق سرفصل ذکر شده به تنهایی توسط نرم افزار انجام دهید و خروجی ها را تفسیر کنید […]

Paired-Samples T Test
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی تی زوجی (Paired-Samples T Test) در spss

دانلود فیلم آموزشی تی زوجی (Paired-Samples T Test) در spss در این فیلم آموزش به بررسی اژمون تی زوجی همراه با مثال با کیفیت نرمال پرداخته شده است. پیشفرض‌های تحلیل t زوجی یا آزمون تی وابسته ۱- توزیع داده‌ها باید نرمال باشد (با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف). ۲- داده‌ها باید در مقیاس فاصله‌ای یا […]

anova..
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس (One-way ANOVA) در spss

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس (One-way ANOVA) در spss در این فیلم اموزشی به بررسی آزمون انوا (تحلیل واریانس) همرا با ذکر مثال پرداخته شده است. تحلیل واریانس و روش‌های تجزیه واریانس، یکی دسته از مدل‌های آماری هستند که قادرند اختلاف بین گروه‌ها یا دسته‌ها را بررسی کنند. این روش توسط «رونالد فیشر» (R. A. Fisher) […]

12-1661-2020 11-18-56
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test” در spss

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test” در spss در این فیلم اموزشی با کیفیت نرمال همراه با ذکر مثال به آزمون تی با دو نمونه مستقل “Independent-Samples T Test” پرداخته شده است. .   لینک خرید فیلم آموزشی لینک خرید فیلم آموزشی: دریافت فیلم آموزشی  آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test”  […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت