• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پرسشنامه رایگان

پسورد دانلود فایل ها

www.spssv21.blogfa.com

 

دانلودپرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود پرسشنامه پاسخ به شیوه اندیشناکی-نولن هوکسما- ۲۲گویه
دانلود پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی
دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث ۲۰ ماده
دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

دانلود پرسشنامه بدبینی تدافعی- لاتین- ۱۲ گویه
دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS
دانلود پرسشنامه سنجش گرایش به ورزش- محقق ساخته- ۲۶گویه
دانلود پرسشنامه سنجش اوقات فراغت- محقق ساخته
دانلود پرسشنامه گرایش به هنر از دیدگاه معلمان و دانش آموزان- محقق ساخته
دانلود پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت- محقق ساخته
دانلود پرسشنامه نماز خانه مدارس- محقق ساخته
دانلود پرسشنامه و مقیاس مقابله مذهبی پاراگمنت- ۱۴ گویه
دانلود پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموزان با دعاها- محقق ساخته
دانلود پرسشنامه سنجش به گرایش حجاب و عوامل موثر بر آن- محقق ساخته-۲۱گویه
دانلود پرسشنامه نگرش دینی
دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده
دانلود پرسشنامه ادراک خدا لاورنس
دانلود پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ
دانلود پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن
دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
دانلود پرسشنامه و مقیاس اندازه گیری نوع اختلال رفتاری-میشل گلوگن
دانلود پرسشنامه سنجش بهداشت فردی- محقق ساخته
دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
دانلود پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)
دانلود پرسشامه مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر
دانلود پرسشنامه سازگاری بل
دانلود پرسشنامه رویداد های رابطه نامزدی چارلزئی و همکاران
دانلود پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج ادواردز جانسون بوث
دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ
دانلود پرسشنامه رضایت دانشجویان از دانشگاه دانشکده و پایان نامه
دانلود پرسشنامه حساسیت به طرد کودکان-داونی و همکاران -لاتین- ۱۲عبارت
دانلود پرسشنامه حساسیت به طرد کودکان-داونی و همکاران -لاتین- ۶عبارت
دانلود پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر
دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین
دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان-مک کابین  همکاران-۴۶ گو
دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی
دانلود پرسشنامه سخت کوشی بارتون
دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده
دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم
دانلود پرسشنامه خشم چند بعدی ۳۸ گویه
دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ- 30 گویه
دانلود پرسشنامه اضطراب BAI- تعداد ۲۱ گویه
دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون
دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه
دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان
دانلود پرسشنامه استرس شغلی گوردون
دانلود پرسشنامه و آزمون ترس- فوبیا- جیمز گیر- ۵۱ گویه
دانلود پرسشنامه و مقیاس مقدار ترس- اقتباسی -گیر ۱۹۶۵- ۱۰ گویه
دانلود پرسشنامه اعتماد بین شخصی – مردان
دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان
دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران
دانلود پرسشنامه توانمند سازی
دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی
دانلود پرسشنامه گرایش سلطه گری
دانلود پرسشنامه تاثیر اخلاق در دانشجویان- فخر هاشمیان- ۱۲ گویه
دانلود پرسشنامه شایستگی حرفه ای
دانلود پرسشنامه تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلم- محقق ساخته
دانلود پرسشنامه مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر اشتراوس
دانلود پرسشنامه مقیاس تاکتیک تعارض با خواهر و برادر اشتراوس
دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی
دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی۱

دانلود پرسشنامه جملات ناتمام راتر -تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه آزمون ۲۰جمله ای-متناسب برای بیماران PTSD-تفسیر نمره گذاری
دانلود پرسشنامه پاسخ ها و راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس-تفسیر  نمره دهی
دانلود پرسشنامه راهبرد های مقبله ای WOCQ لازاروس- مولفه ها و پایایی- ۶۶ گویه
دانلود پرسشنامه جبهه گیری- نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۲ گویه
دانلود پرسشنامه دیوار سنگی سکوت- نمره گذاری- بلی/ خیر- ۱۳ گویه
دانلود پرسشنامه سبک های دفاعی -تفسیر و نمره گذاری- ۴۰ گویه ای
دانلود پرسشنامه بدبینی تدافعی- لاتین- ۱۲ گویه
دانلود پرسشنامه باور های دنیای عادلانه و مولفه های آن
دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده تاثیر رویداد (IES_R) -تفسیر و نمره گذاری
دانلود راهنمای آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین -تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه TAT اندریافت موضوع ۲۰ تصویر -تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه CAT  اندر یافت کودک ۱۰ تصویر -تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه SAT اندر یافت بزرگسالان ۱۶ تصویر
دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی
دانلود پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو TAS- تفسیر و نمره گذاری-۳ مولفه- ۲۰ گویه
دانلود پرسشنامه آزمون میلون ۳- تفسیر و نمره گذاری- ۱۷۵ گویه
دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ- ۲۰۰ عبارتی
دانلود پرسشنامه فهرست نشانه ای هاپکینز و مولفه های آن – ۵۸ گویه ای
دانلود زیر مقیس های پرسشنامه سرشت و تنش کلونینجر TCI همراه پایایی و روایی
دانلود پرسشنامه تعصب- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه
دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش ناکارآمد DAS – تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۴۰ گویه
دانلود پرسشنامه و مصاحبه شرح حال- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ بخشی
دانلود پرسشنامه مصاحبه موثر
دانلود پرسشنامه شکل گیری مفهوم ویگوتسکی -تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه تایید جویی کودک -تفسیر و نمره گذاری- ۵۰ گویه ای
دانلود پرسشنامه قاطعیت گمنریل و ریکی
دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث ۲۰ ماده
دانلود پرسشنامه مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث بیهوده-تفسیر نمره گذاری-۲۰ گویه
دانلود پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطیPHDS -تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ویژگی رشد شناختی کودکان۱۰-۱۱ سال، گروه سنی ج- ۶ مولفه
دانلود پرسشنامه شاخص کرنل فرم N2 -تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ- تفسیر – ۲۰۵ گویه
دانلود پرسشنامه طرحواره یانگ -فرم کوتاه-روایی و پایایی-۷۵ آیتمی
دانلود پرسشنامه پاسخ به شیوه اندیشناکی-نولن هوکسما- ۲۲گویه

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت