بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss کلاسی برای درس آمار،درس های مرتبط با spss

دانلود پروژه spss کلاسی برای درس امار،درس های مرتبط با spss دانلود پروژه با نرم افزار spss فرضیه:دارد تعداد نمونه:۶۰نفر تعداد صفحات:۷صفحه  داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی موجود میباشند. آزمونهای به کار رفته در این پروژه: […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه Spss برای رشته های علوم انسانی: (علوم تربیتی، روانشناسی،علوم اجتماعی،مدیریت و….)

دانلود پروژه Spss برای رشته های علوم انسانی: (علوم تربیتی، روانشناسی،علوم اجتماعی،مدیریت و….) فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد) تعداد نمونه:۴۵ نفر تعداد صفحات:۱۸صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند. آزمونهای […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی-شماره ۳

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی-شماره ۳ فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد) تعداد نمونه:۵۰ نفر تعداد صفحات:۱۶صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند. آزمونهای به کار رفته در […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss در زمینه بازاریابی (شماره ۱)

دانلود پروژه spss در زمینه بازاریابی (شماره ۱) فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد +کلید) تعداد نمونه:۷۵ نفر تعداد صفحات:۱۱صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند. آزمونهای به کار […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss کلاسی (برای همه رشته ها )

دانلود پروژه spss کلاسی (برای همه رشته ها ) تعداد نمونه:۲۰۰ نفر تعداد صفحات:۱۵ صفحه داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد).   در این پروژه موارد زیر به کار رفته است: ۱-مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت