بیشتر بخوانید

دانلود پروژه Spss برای رشته های علوم انسانی: (علوم تربیتی، روانشناسی،علوم اجتماعی،مدیریت و….)

دانلود پروژه Spss برای رشته های علوم انسانی: (علوم تربیتی، روانشناسی،علوم اجتماعی،مدیریت و….) فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد) تعداد نمونه:۴۵ نفر تعداد صفحات:۱۸صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند. آزمونهای […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی-شماره ۳

دانلود پروژه Spss برای رشته روانشناسی-شماره ۳ فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد) تعداد نمونه:۵۰ نفر تعداد صفحات:۱۶صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند. آزمونهای به کار رفته در […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss در زمینه بازاریابی (شماره ۱)

دانلود پروژه spss در زمینه بازاریابی (شماره ۱) فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد +کلید) تعداد نمونه:۷۵ نفر تعداد صفحات:۱۱صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند. آزمونهای به کار […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss کلاسی (برای همه رشته ها )

دانلود پروژه spss کلاسی (برای همه رشته ها ) تعداد نمونه:۲۰۰ نفر تعداد صفحات:۱۵ صفحه داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد).   در این پروژه موارد زیر به کار رفته است: ۱-مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss در زمینه رضایت شغلی -شماره ۳

دانلود پروژه spss در زمینه رضایت شغلی -شماره ۳ پرسشنامه:دارد (۲ عدد) فرضیه:دارد تعداد نمونه:۲۰ نفر تعداد صفحات:۱۲صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی موجود میباشند. آزمونهای به کار […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت