بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss برای رشته مدیریت،علوم اجتماعی روانشناسی،حقوق،زبان انگلیسی،معماری و …

دانلود پروژه spss برای رشته مدیریت،علوم اجتماعی روانشناسی،حقوق،زبان انگلیسی،معماری و … فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد ) تعداد نمونه:۹۰نفر تعداد صفحات:۲۴ صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) ازمونهای به کار رفته در این پروژه: ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) ازمون […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss برای همه رشته ها(روانشناسی،مدیریت،علوم اجتماعی،زبان انگلیسی،و….)

دانلود پروژه spss برای همه رشته ها فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد(۱عدد ) تعداد نمونه:۶۰ نفر تعداد صفحات:۲۴ صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) ازمونهای به کار رفته در این پروژه: ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) ازمون تی تک نمونه […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss کلاسی برای درس آمار،درس های مرتبط با spss

دانلود پروژه spss کلاسی برای درس امار،درس های مرتبط با spss دانلود پروژه با نرم افزار spss فرضیه:دارد تعداد نمونه:۶۰نفر تعداد صفحات:۷صفحه  داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی موجود میباشند. آزمونهای به کار رفته در این پروژه: […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه فرایندهای مدیریت دانش (رشته مدیریت،علوم اجتماعی،روانشناسی و…)

دانلود پروژه فرایندهای مدیریت دانش (رشته مدیریت،علوم اجتماعی،روانشناسی و…) دانلود پروژه Spss در زمینه مدیریت موضوع:فرایندهای مدیریت دانش فرضیه:دارد پرسشنامه: دارد (۱عدد + کلید) تعداد نمونه:۱۲۰ نفر تعداد صفحات:۲۰صفحه با فونت ۱۲(B nazanin) داده های خام:موجود فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد) زبان:جدول ها هم به صورت […]

بیشتر بخوانید

دانلود پروژه spss کلاسی شماره ۲(برای درس امار کاربردی )

دانلود پروژه spss کلاسی شماره ۲ (برای درس امار کاربردی ) تعداد نمونه:۲۰ نفر تعداد صفحات:۱۱ صفحه داده های خام:موجود. فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد).   در این پروژه موارد زیر به کار رفته است: ۱-ازمون الفای کرونباخ(Reliability Statistics) ۲-ازمون کلوموگراف اسمیرنف(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) ۳-ازمون رگرسیون(regression) ۴-ازمون ضریب […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت