بیشتر بخوانید

نرم افزار smart pls

نرم افزار smart pls مدل سازی معادلات ساختاری با مد نظر قرار دادن حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) اولین بار توسط ولد (Wold) به سال ۱۹۷۴ بیان می شود، سپس لمولر (Lohmoller) بدان می پردازد و به سال ۱۹۸۹ روش توسعه یافته تری از آن را مطرح می کند. مدل سازی معادلات ساختاری با مد نظر […]

بیشتر بخوانید

میانگین، میانه و مد چیست؟ و چه تفاوت هایی با هم دارند؟

میانه، میانگین و نما (مد) پرکاربردترین شاخص های مرکزی هستند نما(mode): مقداری از داده هاست که بیشترین فراوانی را دارد؛ همانطور که از تعریف مشخص است در نما نوع داده ها اهمیت ندارد بنابراین هم برای داده های کیفی و هم داده های کمی کاربرد دارد. در مجموع این شاخص اطلاعات زیادی در اختیار نمی گذارد […]

بیشتر بخوانید

طریقه نگارش چکیده مقاله برای ارائه در نشریات بین المللی

چکیده‌ مقاله: Abstract در مجلات‌ علمی‌، چکیده‌ مقاله‌  هم‌ معنی‌ خلاصه‌ است‌. اما در لغت‌ نامه‌ این‌ دو معنا  تعریفی‌متفاوت‌ دارند. ‌بعضا در متون‌ علمی‌ هر دو به‌ یک‌ معنی‌ بکار می‌ روند. بطوریکه‌ بعضی‌ مجلات‌ از یک‌ لغت‌ برای‌ هر دو مفهوم‌ استفاده‌ می‌نمایند، البته‌ این‌ روش‌ فراگیر نیست‌ و بسیاری مجلات بین چکیده […]

بیشتر بخوانید

فلسفه مدل یابی معادلات ساختاری و لیزرل– lisrel

واحدهای درسی در آمار کاربردی بیشتر دانشگاه ها به ندرت از تحلیل کمترین مجذورات معمولی داده های حاصل از آزمایش های کنترل شده، مقایسه گروهی، یا مطالعات همبستگی و پیش بینی ساده تجاوز می کند. این گونه روش ها، بر روی هم، تحلیل رگرسیون را به وجود می آورد و توابع ریاضی خطی مورد اتکای […]

بیشتر بخوانید

معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI

بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته برای تمامی رشته های علمی بیش از ۱۰۰۰ مجله نیست. همچنین مطالعه ای از سوی گارفیلد بر روی پایگاه اطلاعاتی اِس.سی.آی (Science Citation Index) نشان داده است که ۷۵% ارجاعات در کمتر از ۱۰۰۰ عنوان مجله شناسایی شدند. حال اگر لازم نباشد که یک نمایه استنادی چند رشته […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت