• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (KMAI) این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و ۶ مولفه وبه صورت ۵گزینه ای لیکرت می باشد.   پرسشنامه استاندارد: منظور از پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده که معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است،  پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال و به صورت ۵ گزینه ای لیکرت می باشد.   پرسشنامه استاندارد: منظور از پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده که معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است،  پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ)

دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال و به صورت ۵ گزینه ای می باشد.   پرسشنامه استاندارد: منظور از پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده که معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است،  پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه تجارب عرفانی

دانلود پرسشنامه تجارب عرفانی این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال و ۴ متغییر و به صورت ۵ گزینه ای می باشد.   پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن این پرسشنامه در […]

بیشتر بخوانید

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی این پرسشنامه دارای ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس و به صورت ۵ گزینه ای لیکرت می باشد. پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن این پرسشنامه در […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت