• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد کیفیت مدیریت

پرسشنامه استاندارد کیفیت مدیریت این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن سنجش کیفیت مدیریت می باشد. پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و مورد تأیید بودن این پرسشنامه در قالب یک مقاله […]

بیشتر بخوانید

پرسشنامه استاندارد انتظار از شغل لازیر (۱۹۹۳)

پرسشنامه استاندارد انتظار از شغل لازیر (۱۹۹۳) این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی فرد در شغل (۲مولفه) می باشد. پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   «هدف ساخت پرسشنامه» به دنیای علم معرفی شده باشد، به طوریکه شواهد روان سنجی و […]

بیشتر بخوانید

مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS)

مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS) مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی (CAAS) توسط ماکسول و موریس در سال ۲۰۰۷ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۱۲ ماده است که در یک طبف لیکرت ۵ درجه‌ای از هیچ وقت تا همیشه نمره‌گذاری می‌گردد. همچنین پرسشنامه حاضر دارای دو زیرمقیاس با نام‌های پرخاشگری با شش گویه و خشم با […]

بیشتر بخوانید

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT)

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT) پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش (SCAT) توسط مارتینز در سال ۱۹۷۷ طراحی شد که اختصاصاً برای سنجش اضطراب صفتی رقابتی به کار می‌رود. این آزمون شامل ۱۵ سوال است که ۵ سوال آن در نمره‌گذاری وارد نمی‌شوند.   پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   […]

بیشتر بخوانید

پرسشنامه انگیزه های ورزش (EMI-2)

پرسشنامه انگیزه های ورزش (EMI-2) این پرسشنامه ۵۱ گویه دارد  و متشکل از ۱۴ خرده مقیاس می‌باشد: مدیریت استرس، کنترل وزن، تفریح، تایید اجتماعی، لذت، چالش، ظاهر، رشد فردی، پیوندجویی، پیشگیری از بیماری، رقابت، قدرت و چابکی، توانایی فیزیکی و اجبار پزشکی. پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه استاندارد پرسشنامه‌ای است که به واسطه یک پژوهش و با   […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت