بیشتر بخوانید

روش روایی CVR یا روایی خبرگان

روش روایی  CVR یا روایی خبرگان روایی از واژه “روا” به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، ۱۳۸۷). در واقع مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری […]

بیشتر بخوانید

آموزش محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS

محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS در برخی موقعیت های پژوهشی محقق با یک متغیر وابسته گسسته مواجه است. برای پیش بینی ابعاد آن بهتر است از یک روش لجیت چند جمله ای استفاده نماید. مثلا محققی می خواهد بداند چه متغیر هایی بر انتخاب برند های یک دوربین دیجیتال اثر گذار […]

بیشتر بخوانید

آمار توصیفی وارائه داده ها

تهیه کننده : عبدالامیر کربلایی منبع : سایت راسخون، http://rasekhoon.net همانطور که می دانید فصل چهارم پایان نامه های علوم انسانی و نیز بخش مهمی از مقالات و طرحهای پژوهشی مربوط به بخش آمار و تجزیه و تحلیل داده است. آمار توصیفی یک از دو بخش مهم ارزیابی و تحلیل داده ها به ویژه در […]

بیشتر بخوانید

مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن

برای سنجش پدیده ها و مفاهیم کیفی اجتماعی مقیاس یا طیف های متعددی وجود دارد که مشهورترین آنها به شرح ذیل است : مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن ۱)طیف بوگاردوس هدف از طیف بوگاردوس سنجش میزان فاصله اجتماعی گروهها می باشد. و کاربرد این طیف در مواقعی است که مثلا […]

بیشتر بخوانید

تعیین جامعه آماری و حجم نمونه

مطالعه ای که بر روی تعداد مشخصی از جمعیت صورت می گیرد که در این صورت دقت داده های بدست آمده به مراتب بیشتر از زمانی است که کل جامعه مطالعه شود . تعاریف جامعه و نمونه آماری :  جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده ها ی اطلاق می […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت