• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

جدول های قیمت گذاری

 • کارشناسی

  150 هزارتومان
 • سه فرضیه و کمتر

 • نرم افزاز spss

 • تحویل کمتر از ۳ روز

 • تحویل به صورت فایل word

 • انجام کامل فصل چهار

 • همراهی تا دفاع از پایانامه

 •  

 • راهنمای سفارش
 • کارشناسی ارشد

  220 هزار تومان
 • 4 فرضیه و کمتر

 • نرم افزاز spss

 • تحویل کمتر از ۳ روز

 • تحویل به صورت فایل word

 • انجام کامل فصل چهار

 • همراهی تا دفاع از پایان

 •  

 • راهنمای سفارش
 • دکتری

  290هزار تومان
 • 5 فرضیه و کمتر

 • نرم افزاز spss

 • تحویل کمتر از ۳ روز

 • تحویل به صورت فایل word

 • انجام کامل فصل چهار

 • همراهی تا دفاع از پایان نامه

 •  

 • راهنمای سفارش
طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت