• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

 

مراحل درخواست سفارش تجزیه و تحلیل آماری :

۱- فرضیات و نمونه پرسشنامه خود را به ایمیل Spssv21@gmail. com  ایمیل کنید

۲- یک پیامک تحت عنوان فایل جدید به شماره ۱۱۱۳ ۹۸۶ ۰۹۳۹ ارسال کنید

۳- ما در کمتری زمان (حداکثر ۲۰ دقیقه)فایل شما را بررسی می کنیم و زمان و هزینه را ایمیل می کنیم

۴- در صورت موافقت کار شما شروع و در زمان مقرر تحویل داده خواهد شد

Step

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت