• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه spss کلاسی برای درس آمار،درس های مرتبط با spss

دانلود پروژه spss کلاسی برای درس امار،درس های مرتبط با spss

دانلود پروژه با نرم افزار spss

فرضیه:دارد

تعداد نمونه:۶۰نفر

تعداد صفحات:۷صفحه 

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)
زبان:جدول ها هم به صورت انگلیسی موجود میباشند.

آزمونهای به کار رفته در این پروژه:

ازمون ضریب همبستگی پیرسون( pearson correlation)

ازمون رگرسیون چند متغیره (regression)

شاخص های مرکزی و پراکندگی

نمودار میله ای

امار توصیفی

=========================================================

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

قیمت: ۳۹۰۰۰ تومان
طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت