• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه کلاسی برای همه رشته ها(frequencies tables &chart)

دانلود پروژه spss برای همه رشته ها

دانلود پروژه کلاسی برای همه رشته ها(frequencies tables &chart)

پرسشنامه: دارد(۱عدد )

تعداد نمونه:۵۰ نفر

تعداد صفحات:۱۲ صفحه

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد)

 

۱-مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی

انواع نمودار شامل: ، نمودار دایره ا ی، نمودار میله ای ،نمودار هیستوگرام

 

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

 

قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت