1.1
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss

دانلود فیلم آموزشی مبحث الفای کرونباخ،نمودار ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی به همراه آزمون تی در نرم افزار spss در این فیلم اموزشی انواع مباحث فوق و انواع نمودارها و شاخص ها با ذکر مثال توضیح داده شده است در بررسی پرسشنامه‌های مرتبط با تحقیقات آماری، از معیاری به منظور سنجش اعتبار پاسخ‌های […]

12-8-23020 11-48-34
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی قسمت variable view و دستور compute در نرم افزار spss

دانلود فیلم آموزشی قسمت variable view و دستور compute در نرم افزار spss در این فیلم اموزشی به موارد فوق پرداخته شده که دانشجویان یا محققان می توانند توضیحات لازم را در قسمت های فوق مشاهده کنند همرا با ذکر مثال در نرم افزار spss قسمت  Variable Viewیا همان ویرایشگر نام ومشخصات دیگر متغیرها از ده […]

36
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی ورود داده ها به نرم افزار spss و value گذاری

دانلود فیلم آموزشی ورود داده ها به نرم افزار spss و value گذاری قبل از انجام هر بررسی یا تجزیه و تحلیل آماری، لازم است که داده ها را به شکل مناسبی وارد نرم افزار SPSS کرده و با مشاهده آن ها بر روی صفحه مانیتور، آن ها را از نظر صحت ورود چک کنیم […]

1332-7-2020 11-50-44
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی تعریف پایایی و روایی و نحوه جمع آوری داده ها و فرمول کوکران

دانلود فیلم آموزشی تعریف پایایی و روایی و نحوه جمع آوری داده ها و فرمول کوکران روایی به چه معناست؟ روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حد می ­تواند خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند. پایایی به چه معناست؟وقتی گفته می­ شود ابزار گردآوری داده ­ها باید […]

1.2-7-2020 11-09-40
بیشتر بخوانید

دانلود فیلم آموزشی نحوه ورود داده ها به اکسل

دانلود فیلم آموزشی نحوه ورود داده ها به اکسل   در این آموزش نحوه وارد کردن داده های پرسشنامه و داده های پژوهش  و…. به نرم افزار اکسل توضیح داده شده که بعد ازورود به اکسل داده ها را  وارد نرم افزار spss می شود.     لینک خرید فیلم آموزشی   لینک خرید فیلم آموزشی: دریافت فیلم […]

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت