وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

بعضی اوقات داده ها به وسیله یک ویرایشگر متنی ایجاد شده اند، ویزگی این داده ها این است که آنها به صورت متنی ذخیره شده اند و به وسیله فاصله، کاما، تب و غیره از هم جدا شده اند. محتویات این فایل ها عددی یا غیر عددی است.
قبل از اینکه بخواهیم داده های متنی خود را وارد نرم افزار spss نماییم لازم است نگاهی به آن ها داشته باشیم و موارد زیر را بررسی کنیم.

  • آیا نام متغیرها داخل فایل متنی است
  • آیا تمام داده ها در یک سطر وارد شده اند یا داده های هر مورد (عنصر- فرد) در یک سطر مجزا وارد شده است.
  • تعداد متغیرها چقدر است.( اگر داده ها در یک سطر وارد شده باشند به این مورد نیاز داریم)
  • برای جدا کردن داده ها از چه نمادی استفاده شده است( فاصله، کاماو …)

برای وارد کردن یک فایل متنی (text) در نرم افزار spss مراحل زیر را طی می کنیم.
– از منوی فایل file فرمان Read Text Data را انتخاب می کنیم تا کادر محاوره ای Open Data باز شود.

File > Read Text Data

– مسیری را که فایل متنی در آن قرار دارد در قسمت Look in مشخص می کنیم و بر روی فایل مورد نظر کلیک می کنیم تا نام آن در قسمت File name نمایش داده شود و کلید open را انتخاب می کنیم تا کادر محاوره ای Text Import Wizard (شکل زیر) باز شود.

وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

 

در این کادر محاوره ای نمای کلی فایل برای شما نشان داده می شود و شما در اینجا نیز می توانید به بررسی محتویات داده ها بپردازید.
همچنین در این کادر از شما پرسیده می شود که آیا قصد دارید فایل خود را طبق روشی که قبلا ذخیره کرده اید باز کنید. با توجه به اینکه در حال حاضر ساختار مشخصی برای بارگذاری فایل نداریم گزینه NO را انتخاب می کنیم.( به صورت پیش فرض No انتخاب شده است.)
– کلید NEXT را انتخاب می کنیم و کادر محاوره ای شماره ۲ (شکل زیر) باز می شود.

وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

 

در این کادر محاوره ای گزینه Delimited برای زمانی است که متغیرهای ما به وسیله کاراکتری خاص مانند کاما، تب و غیره از هم جدا شده باشند و Fixed with برای زمانی است که هر متغیر از ستون خاصی شروع شده باشد. مثلا مقادیر متغیر اول از ستون ۱ و مقادیر ستون دوم از ستون ۱۵ و مقادیر ستون ۳ از ستون ۲۴ و به همین شکل تا پایان.
در همین کادر اگر نام متغیرها در فایل داده ها وجود دارد گزینه Yes و اگر وجود ندارد وجود ندارد گزینه No را انتخاب می کنیم.
همان طور که مشاهده می کنیم با انتخاب Yes پیش نمایش داده ها تغیر می کند و نام متغیرها دیگر برای ما در پایین کادر محاوره ای نمایش داده نمی شود.
– کلید NEXT را انتخاب می کنیم و کادر محاوره ای شماره ۳ (شکل زیر) باز می شود.

وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

 

در این کادر محاوره ای در سوال اول اولین سطری که قصد داریم داده ها از آن وارد فایل spss شوند را مشخص می کنیم به عنوان مثال اگر فایل متنی شامل نام متغیرها باشد گزینه مناسب عدد ۲ است.
در قسمت How are you cases represented? دو گزینه وجود دارد
* Each line represents a case
برای زمانی است که هر مورد یا عنصر جامعه در یک سطر قرار گرفته باشد.
* A specific number of variables represents a case:
برای زمانی است که داده ها به صورت سطری وارد شده باشند. در اینجا نیاز است تعداد متغیرها را خودمان مشخص کنیم تا نرم افزار spss پس از هر مورد ( تعدادی که مشخص کرده ایم) مورد بعدی (ردیف بعدی در پنجره داده ها) را شروع نماید.
در قسمت How many cases do you want to import?
نرم افزار spss تعداد مواردی که ما قصد وارد کردن آنها را داریم از ما می پرسد که به ترتیب
* all of the case همه موارد
* The first …… cases
از این گزینه زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم فقط تعداد خاص از موارد را از ابتدای فایل متنی وارد کنیم.
* random percentage of the cases ( approximate)
از این گزینه زمانی استفاده می کنیم که قصد داشته باشیم به صورت تصادفی درصد خاصی از موارد یا عناصر را وارد فایل داده ها نماییم.
– کلید NEXT را انتخاب می کنیم و کادر محاوره ای شماره ۴ (شکل زیر) باز می شود.

وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

 

در این کادر محاوره ای در بخش which delimiters appear between variable?
۵ گزینه وجود دارد که نوع کاراکتر مورد استفاده برای جدا سازی داده ها را از ما می پرسد.
– کلید NEXT را انتخاب می کنیم و کادر محاوره ای شماره ۵ (شکل زیر) باز می شود.

وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

 

در این قسمت می توانیم برای تغیر نام متغیر ها و نوع آنها اقدام کنیم.
برای این کار هر متغیری که قصد تغیر آن را داریم در قسمت Data Preview انتخاب می کنیم تا مشخصات آن در قسمت specifications for variable(s) selected in the data preview نمایش داده شود و سپس نام متغیر یا نوع آنرا تغیر می دهیم.
– کلید NEXT را انتخاب می کنیم و کادر محاوره ای شماره ۶ (شکل زیر) باز می شود.

وارد کردن داده ها از یک فایل متنی در نرم افزار spss

 

در این کادر ۲ سوال از ما پرسیده می شود. در قسمت اول اگر قصد داشته باشیم روشی که برای ایجاد فایل متنی فوق به کار برده ایم را ذخیره و در دفعات آینده که قصد گشودن فایلی با همین مشخصات داریم از آن استفاده کنیم ( با فراخوانی در کادر محاوره ای شماره ۱) گزینه Yes را انتخاب و یک محل برای ذخیره آن انتخاب می کنیم.
در قسمت دوم اگر بخواهیم نتایج مراحل فوق در پنجره Syntex Editor کپی شود گزینه Yes را انتخاب می کنیم.
به طور پیش فرض هر دو قسمت گزینه No انتخاب شده است.
در پایان کلید Finish را انتخاب می کنیم و داده ها را در محیط spss می بینیم.

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت