• 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 1506

  دانلود پروژه اماده spss (کلیک کنید)

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود پروژه spss کلاسی (برای همه رشته ها )

دانلود پروژه spss کلاسی (برای همه رشته ها )

تعداد نمونه:۲۰۰ نفر

تعداد صفحات:۱۵ صفحه

داده های خام:موجود

فرمت:Wordبه همراه تجزیه و تحلیل کامل(فایل خروجی spss و خود فایل های spssنیز موجود میباشد).

 

در این پروژه موارد زیر به کار رفته است:

۱-مشخصات توصیفی شامل: فراوانی و درصد فراوانی و فراوانی نمونه به همراه فراوانی تجمعی

۲- مشخصات اماری شامل: میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس،رنج(دامنه تغییرات)،ماکزیمم،مینیمم،مجموع

انواع نمودار شامل:نمودار میله ای،نمودار شاخه و برگ،نمودار جعبه ای،نمودار دایره ای،نمودار خطی،نمودار هیستوگرام-P-P PLOT،Q-Q plot)درفایل خروجی spss)

ازمونهای به کار رفته در این پروژه:

 

۱-آزمون تی تک نمونه ای(One-Sample Test)

۲-آزمون تی با دو گروه مستقل(Independent Samples Test)

 

منبع : www.spssv21.irUntitled-1

قیمت: ۳۵۰۰۰تومان
 

درگاه پرداخت شماره ۲ 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت