• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود فیلم آموزشی تعریف پایایی و روایی و نحوه جمع آوری داده ها و فرمول کوکران

دانلود فیلم آموزشی تعریف پایایی و روایی و نحوه جمع آوری داده ها و فرمول کوکران

روایی به چه معناست؟ روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حد می ­تواند خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند.

پایایی به چه معناست؟وقتی گفته می­ شود ابزار گردآوری داده ­ها باید ویژگی پایایی یا (Reliability) را داشته باشند بدین معناست که اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتیجه به دست آمده اختلاف چندانی مشاهده نمی کنیم.بسیار مهم است که بدانیم ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ما می­ دهند. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می­ شود.دامنه ضریب پایایی از صفر تا +۱ است به این معنا که اگر ضریب صفر باشد عدم پایایی و اگر این ضریب یک باشد پایایی کامل را نشان می­ دهد. هرچند پایایی کامل به ندرت دیده می­ شود و اغلب در صورت مشاهده، به نتایج حاصل شک می­ کنند.

 فرمول کوکران به چه معناست ؟ فرمول کوکران را دانشمندی به همین نام برای تخمین حجم نمونه آماری با داشتن اطلاعات جامعه آماری را بر آورده کرده است که درصد خطای آن ۵ درصد است. که این مقدار خطا می تواند در مقابل جامعه آماری ما بسیار ناچیز باشد.  که این فرمول برای محاسبه حجم نمونه آماری که محاسبه ارقامی آنها بسیار سخت و هزینه بر هست با این فرمول می توان پیدا کرد.  اما فرمول کوکران چگونه هست.

فرمول کوران به شکل بالا می باشد. که در آن متغییر ها به شکل زیر می باشند.

حجم نمونه =n

حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر, استان,و…) = N

مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد = Z

نسبتی از جمعیت دارای صفت معین = p

نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین q = (1-p)

مقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا = d

1332-7-2020 11-50-44

لینک خرید فیلم آموزشی

لینک خرید فیلم آموزشی:

دریافت فیلم آموزشی تعریف پایایی و روایی و نحوه جمع آوری داده ها و فرمول کوکران

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت