• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس (One-way ANOVA) در spss

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس (One-way ANOVA) در spss

در این فیلم اموزشی به بررسی آزمون انوا (تحلیل واریانس) همرا با ذکر مثال پرداخته شده است.

تحلیل واریانس و روش‌های تجزیه واریانس، یکی دسته از مدل‌های آماری هستند که قادرند اختلاف بین گروه‌ها یا دسته‌ها را بررسی کنند. این روش توسط «رونالد فیشر» (R. A. Fisher) بیولوژیست و آمارشناس مشهور، ابداع شده است. او در کتاب معروف خود به نام «روش‌های آماری برای محققین» ( Statistical Methods for Research Workers) به بررسی و شیوه تفکیک واریانس پرداخت و به کمک آن بسیاری از آزمون‌های فرض آماری را تشکیل داد. اساس همه این روش‌ها، تفکیک واریانس یا پراکندگی داده‌ها به چند جزء بود. امروزه کاربرد تحلیل واریانس که با این ایده انجام شده، بسیار زیاد است. در ساده‌ترین شکل، تحلیل واریانس می‌تواند به عنوان یک روش برای آزمون فرض مقایسه میانگین در بین چند جامعه مستقل به کار رود. این کار به عنوان یک جایگزین برای آزمون فرض با استفاده از آماره آزمون T است.

anova..

لینک خرید فیلم آموزشی

لینک خرید فیلم آموزشی:

دریافت فیلم آموزشی آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) در spss

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت