• 3825
 • 3846
 • 2629

  تحلیل آماری همه رشته ها

 • 585

  تحلیل اماری فصل چهارم پایان نامه

 • 2242

  انجام تحلیل اماری

 • 2241

  انجام پروژه اس پی اس اس

 • 2786

  تلفن تماس 09399861113

 • 3333

  نرم افزار SMART PLS

 • 3336

  نرم افزار IBM SPSS AMOS

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test” در spss

دانلود فیلم آموزشی آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test” در spss

در این فیلم اموزشی با کیفیت نرمال همراه با ذکر مثال به آزمون تی با دو نمونه مستقل “Independent-Samples T Test” پرداخته شده است.

.

12-1661-2020 11-18-56

 

لینک خرید فیلم آموزشی

لینک خرید فیلم آموزشی:

دریافت فیلم آموزشی  آزمون تی با دو نمونه مستقل”Independent-Samples T Test” 

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت