آموزش نرم افزار spss

 

نحوه کار با منو ها

گزینه ها ی موجود در نوار منو:

منوی file  :

باز کردن پرونده جدید ، پرونده های ذخیره شده ، ذخیره کردن تغییرات پرونده ای را که روی آن کار می کنیم، را در این قسمت می توان انجام داد.

گزینه new :این گزینه در منوی فایل برای زمانی استفاده می شود که بخواهیم داده های جدیدی را وارد کنیم. در این صورت از گزینه new data  استفاده می کنیم.

گزینه new syntax   زمانی استفاده می شود که بخواهیم دستورات را بصورت نوشتاری تایپ کرده و آن را اجرا کنیم . پس از نوشتن دستور مورد نظر باید پایان دستور را با نقطه مشخص کنیم و به منظور اعمال دستور ، کلید run   استفاده می شود.

البته در نسخه های فعلی نیازی به نوشتن دستورات آماری وجود ندارد و اکثر آزمونهای آماری در برنامه گنجانده شده است.

گزینه open : شامل همان بخش های موجود در گزینه new  است با این تفاوت که فایل های موجود در رایانه ، که قبلا ذخیره شده اند را به نمایش می گذارد.

گزینه save و save as : هر دو گزینه با اندکی تفاوت برا ذخیره کردن داده ها استفاده می شود با این تفاوت که گزینه save as  برای ذخیره کردن همان داده در یک مکان جدید استفاده می شود.

گزینه rename data set : اگر بخواهیم نام پوشه را تغییر دهیم از این گزینه را انتخاب کرده ، پنجره جدیدی با همین عنوان باز می شود که می توان نام جدید را وارد کرد.

منوی Edit : در این منو کاربر می تواند با استفاده از گزینه های undo و redo به اطلاعات قبلی باز گردد و اطلاعات را اصلاح کند.گزینه های دیگری که در این منو کاربر می تواند ساتفاده کند اضافه کردن متغیر ها یا اضافه کردن ستون جدید( Insert variable  ) و اضافه کردن مورد ها  یا پاسخ گو هاست (   ( Insert caseاست.

منوی view  : با فرمانهای این منو می توان پنجره های نرم افزار را تنظیم کرد.با استفاده از گزینه font  می توان نوع قلم را تغییر داد  و قلم مورد نظر را استفاده کرد.با استفاده از گزینه grid Lines   می توان خطوط مربوط به تقسیم بندی را حذف کرد.

منوی data : این منو دارای فرمانهایی برای تعریف ویژگی های  متغیر (   Define Variable Properties   ) ، مرتب سازی متغیر ها (sort   ) ، ادغام پرونده ها یا فایل های مختلف در چند درایور یا کامپیوتر ( merge file  ) ، وزن گذاری پاسخگویان یا موارد( Weight Case) ، شکستن فایل ( Split File )، و شرط گذاری پاسخگویان یا موارد(select Case   ) می باشد.

زمانی که بخواهیم داده های دو فایل جدا گانه را با هم ادغام کنیم و به عبارتی داده های فایل دوم را در انتهای فایل اول بچسبانیم  از دستور merge file  استفاده می کنیم.

این دستور دارای دو حالت است:

Add case : زمانی که بخواهیم پاسخگویان را در چند فایل با هم ادغام کنیم.

Add Variable : زمانی که بخواهیم داده های چند فایل را با هم ادغام کنیم.

گزینه select case  : این گزینه برای انتخاب اعمال انجام شده برای گروه خاصی است که دارای ۵ گزینه به شرح زیر است:

۱/ select case  : این دستور زمانی استفاده می شود که نخواهیم شرطی را برای گروه خاصی استفاده  کنیم و می خواهیم تحلیل را برای تمام پاسخگویان انجام دهیم.

۲/ IF condition is satisfied  : با استفاده از این حالت می توان برای داده های مورد گزارش گیری شرط گذاشت.

۳/ random sample of cases : در این حالت یک نمونه از کل داده ها را انتخاب می کنیم تا اعمال فقط بر روی آنها انجام شود.

۴/ base on time or case range : در این حالت می توانیم با دادن شماره پاسخگویان طیف خاصی از آنها  را انتخاب کنیم .

۵/ use filter variable : این حالت به تنهایی قابل استفاده نیست و فقط زمانی استفاده می شود که بخواهیم . پاسخگویان را به دو دسته تقسیم کنیم ، پاسخگویان دارای ملاک و پاسخگویانی که ملاک را ندارند.

طراحی سایت بهینه سازی سایت

طراحی سایت